Popüler Yayınlar

9 Ocak 2008 Çarşamba

İzmir Güzellemesi

İZMİRGÜZELLEMESİ

Bir incidir Ege’nin gerdanında
Eşrefpaşa’da efedir, Alsancak’ta bayrak
Şaha kalkar Kadifekale’de kır atı
Göz kırpar denizi Kordonboyu’nda.
***
Birincidir çiçekli kentler arasında
Silinmez gönlümüzdeki güzelliği
Işıklı bir izdir İzmir, sevdasıyla
Estirir tatlı bir meltem yeli başımızda.
Erhan Tığlı